Agenda Algemene Ledenvergadering 2022

Datum: dinsdag 25 oktober 2022
Tijd: 20.00-21.00 u
Locatie: Online via https://meet.jit.si/VcActief-ALV

 1. Opening

 2. Notulen algemene ledenvergadering oktober 2021

 3. Ingekomen stukken en mededelingen

 4. Financieel overzicht 2021-2022

  Download exploitatie

 5. Begroting 2022-2023

  Download begrotingsvoorstel

 6. Vaststelling contributie 2022-2023

 7. Bestuursindeling

 8. Rondvraag

 9. Sluiting