Agenda Algemene Ledenvergadering 2020

Datum: woensdag 21 oktober 2020
Tijd: 20.00-21.00 u
Locatie: Online

 1. Opening

 2. Notulen algemene ledenvergadering oktober 2019

 3. Ingekomen stukken en mededelingen

  • Banketstaafactie vervalt
  • Nieuwe werkwijze vrijwilligerstaken
  • Tussentijds opzeggen lidmaatschap

 4. Financieel overzicht 2019-2020

  Download exploitatie

 5. Begroting 2020-2021

  Download begrotingsvoorstel

 6. Vaststelling contributie 2020-2021

 7. Bestuursindeling

 8. Rondvraag

 9. Sluiting