Corona Protocol

 

cp-nebovo-logo.gif cp-gemeente-logo.jpg cp-nocnsf-logo.jpg

Door de Nevobo/NOC*NFS en de gemeente Tynaarlo zijn een aantal richtlijnen opgesteld in verband met de start van het zaalseizoen.
Hieronder volgt een samenvatting van de richtlijnen :

Gebruik kantine :

In de kantine mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn. Alle personen dienen een zitplek te hebben. Bij binnenkomst dienen zij hun contactgegevens in te vullen ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.

Zaalwacht :

Elke thuisspeeldag zal er een zaalwacht aangesteld worden welke controleert of de ondergenoemde richtlijnen worden nageleefd. Per speeldag zal 1 team deze verantwoording op zich nemen. De taken van de zaalwacht staan hieronder vermeld. De recreanten teams regelen zelf onderling hun zaalwacht.

 • Informeert de tegenstander over de geldende richtlijnen bij aankomst in de sporthal.
 • Informeert de spelers over de beschikbare kleedkamers.
 • Controleert of de 1,5 meter richtlijn door de bezoekers in acht worden genomen.
 • Spreekt het publiek aan op qedrag qua schreeuwen/zingen en dergelijke.
 • Er wordt gecontroleerd op het maximaal aanwezige publiek. Er mogen maximaal 60 personen aanwezig zijn op de tribune. Hieronder vallen ook de sporters, welke bijv. nog niet met hun wedstrijd zijn begonnen.
 • De zaalwacht is te herkennen aan een geel hesje. Dit hesje ligt in de locker bij de ingang.

Voor de wedstrijd :

 • Kom al omgekleed in sportkleding naar de sporthal, zodat er voorafgaande aan de wedstrijd niet of nauwelijks gebruik gemaakt hoeft te worden van de kleedkamer. Vooraf douchen is niet verplicht.
 • Zorg ervoor dat het DWF voorafgaande aan de wedstrijd vanuit huis al is ingevuld. Houd bij het invullen van het DWF, zowel voor als na de wedstrijd, 1,5 meter afstand aan. Ontsmet je handen na het aanraken van andermans laptop/tablet.
 • Schud geen handen, maar begroet tegenstanders en scheidsrechter wel.
 • Bij bezoek aan de kantine, de contactgegevens invullen.

Tijdens de wedstrijd :

 • Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels
 • Vermijd hard stemgebruik.
 • Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan.
 • De teller tafel dient ook op 1,5 meter afstand te staan van de overige spelers.
 • Maak de spelersbank schoon na elke wisseling van speelhelft.
 • Gebruik je eigen middelen, zoals bijv. bidon, handdoek of fluitje.
 • Alle staf en wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten buiten het speelveld 1,5 meter afstand van elkaar houden.
 • Indien de 1,5 meter afstand niet kan worden gewaarborgd bij de reservebank, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen op een extra wisselbank welke doorlopen naar de wisselzone in de richting van de hoek van het speelveld.
 • Het gedrag van spelers wordt volgens de normale regels bestraft. Als aanvulling hierop is het voor spelers niet toegestaan om te schreeuwen, yells te doen of door het net naar de tegenstander te schreeuwen. Het bescheiden vieren van een punt is wel toegestaan.

CMV (mini’s) wedstrijden

De spelers van de CMV-teams hoeven geen afstand te houden tot elkaar. Coaches en overige begeleiders houden wel 1,5 meter afstand tot elkaar.

 • Bij het veld is 1 begeleider per team toegestaan.
 • Alle andere begeleiders en chauffeurs moeten op de tribune plaatsnemen.
 • Neem zo weinig mogelijk publiek mee.
 • Bij voorkeur alleen de noodzakelijke chauffeurs.

ABC-jeugd wedstrijden

De spelers hoeven geen afstand te houden tot elkaar, wel 1,5 meter afstand tot personen boven de 18 jaar. Coaches en overige begeleiders houden 1,5 meter afstand tot alle andere personen

Senioren en recreanten wedstrijden

Alle aanwezigen moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen. Tijdens het spelen van wedstrijden geldt deze regel niet.

Na de wedstrijd :

 • De gebruikte materialen, zoals bijv. banken, palen, scheidsrechtsstoel en tel tafels dienen gereinigd te worden met het beschikbare reinigingsmiddel. Elk team reinigt zelf de gebruikte materialen.
 • De richtlijnen schrijven voor om zoveel mogelijk thuis te douchen, maar er mag wel gedoucht worden met inachtneming van de 1,5 meter.
 • Er mogen per kleedkamer maximaal 3 mensen tegelijk douchen.
 • Het is toegestaan om de kantine ongedoucht te betreden. Om meerdere stromingen te voorkomen is het niet wenselijk dat er na het kantinebezoek nog gedoucht wordt.

Uitwedstrijden :

 • De specifieke regels en indeling van een sporthal verschillen per locatie. Het is dus van belang dat je vooraf bekend bent met de informatie over de locatie waar je heen gaat. Elke vereniging publiceert op haar website een overzicht van de belangrijkste regels die er binnen hun sporthal gelden. Op elke locatie is het van belang dat bij de ingang goed vermeld wordt wat de regels binnen de sporthal zijn
 • Het advies is dan ook om bij uitwedstrijden zo weinig mogelijk publiek mee te nemen.
 • Het advies is om vanaf 13 jaar een mondkapje te dragen wanneer personen van buiten je huishouden in één vervoersmiddel van of naar een sportactiviteit gaan en/of bij uitwedstrijden.

Coronabesmetting binnen het team :

Komt een team in de problemen omdat meerdere spelers in quarantaine moeten waardoor er geen volwaardig team opgesteld kan worden, neem dan contact op met de Nevobo zodat de gevolgen voor de competitie (en beker) kunnen worden besproken.

Indien er een of meerdere spelers van een team met corona-gerelateerde klachten thuis moeten blijven en het team niet beschikt over voldoende vervangers moet de vereniging contact opnemen met de Nevobo. Er wordt dan per geval bekeken of de wedstrijd afgezegd mag worden en een vervangende datum gezocht moet worden.

Voor afzeggen wegens coronabesmetting of corona-gerelateerde klachten, na overleg met de Nevobo, worden geen sancties opgelegd. Hierbij wordt uitgegaan van de integriteit van de verenigingen om hier geen misbruik van te maken.

Vroegtijdige beëindiging van de competitie

Er is een kans dat de competitie niet in zijn geheel afgemaakt kan worden of dat er gedurende het seizoen een periode niet gespeeld mag worden, waardoor niet alle wedstrijden gespeeld zijn aan het einde van het seizoen. Per competitie wordt dan gekeken naar de afronding. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten benoemd voor het bepalen van de eindstand en eventuele promotie/degradatie van teams:

Bij minder dan de helft van de speelrondes gespeeld (volgens de kalender):

Er wordt geen eindstand opgemaakt, de competitie wordt als niet gespeeld beschouwd. Er zullen geen teams promoveren of degraderen.

Bij meer dan de helft van de speelrondes gespeeld (volgens de kalender):

De eindstand wordt bepaald door het wedstrijd quotiënt, het aantal behaalde wedstrijdpunten gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden. Op basis van de berekende eindstand zullen er teams promoveren en degraderen.

Indien er aan het einde van het seizoen nog voldoende ruimte is en het spelen van wedstrijden weer toegestaan is, zal er gekeken worden of er nog een vorm van nacompetitie georganiseerd kan worden om de promotie/degradatie te bepalen. De vorm waarin dit gespeeld wordt zal later bepaald worden.

 

Bestuur volleybalvereniging Actief

 

Logo-small.jpg